ATN

ATN-fiksturerne er lette og hurtige at bruge

Testnåle giver en bedre test
Ved at bruge testnåle får man gode muligheder for at teste individuelle signaler og komponenter.På den måde kan fejl lokaliseres til udvalgte komponenter eller områder af printet. Interface til eksterne konnektorer kan også gøres gennem testnåle. Alle testnåle er monteret i sokler, så det er let at udskifte testnålene og eventuelt montere typer med et andet testhoved.

Funktionstest og reparation
Testfiksturet kan bruges både til funktionstest og ved reparation af defekte printkort.

Basisfunktion
Testfiksturet har to basisfunktioner. For det første fikserer det printet præcist i forhold til testnålene og for det andet trykker det testnålene ind mod printet. Når testnålene har opnået elektrisk kontakt, kan den elektriske test begynde.

Individuel Tilpasning
Standardfiksturet kan betragtes som et tomt kabinet, som skal tilpasses et printkort. Den ene del af kabinettet er selve fiksturdelen, hvor en nåleplade og en styreplade skal tilpasses det aktuelle printkort. I den resterende del af kabinettet kan der indbygges hjælpe-elektronik til testen.

Betjening
Når et print skal testes, vil en typisk arbejdsgang se ud som følger:

  • Et print placeres i fiksturet
  • Låget lukkes for at fiksere printet
  • Håndtaget drejes for at aktivere testnålene
  • Når testen testen er færdig, drejes håndtaget og låget åbnes
  • Det testede printkort fjernes

Fiksturet har en indbygget microswitch, som indikerer, når testnålene er aktiverede. Låget er låst, når testnålene er aktiverede.

Fleksibilitet
Fiksturets konstruktion giver stor fleksibilitet, så print med mange forskellige udformninger kan testes. Da der ikke er anvendt vakuum, betyder det f.eks. ikke noget, at der er huller i printet. Både enkelte print og print i ark kan testes i det samme fikstur - se billederne.

Service
Når man har behov for at servicere det udstyr, som er monteret i fiksturet, kan det åbnes flere forskellige steder. Både toppen, bagpanelet og bunden kan tages af, samtidig med at fiksturet er funktionsdygtigt. Dvs. man kan måle på udstyret, mens en test er i gang.

Forebyggende vedligeholdelse
Der er ingen forebyggende vedligeholdelse, bortset fra, at der kan være behov for at rense eller udskifte testnålene.

Økonomi
Samlet set er økonomien i fiksturet god. Man kan få samlet hele sin test i en enhed, som både tester og fungerer som kabinet for hjælpeelektronik. Der er en tidsgevinst at hente ved at der kun er behov for få mekaniske tilpasninger, samtidig med at man får en optimal mekanisk løsning. Ved anvendelse i produktionen er det hurtigt at gøre klar til test af en ny serie print.

 

En god samlet løsning

Ud over let og hurtig betjening har fiksturet også fordele som

  • God ergonomi
  • Et kabinet med plads til indbygning af testudstyr
  • Fiksturet er let at flytte og servicere
  • Ingen behov for tilslutning af vacuum
  • Kan teste både enkelt print og paneler af print