Design for Bedre Test

Når et printkort bliver designet, er det ikke altid, der bliver taget hensyn til behovet for at test i den senere produktion af printkortet. Det kan i sidste ende betyde ekstra omkostninger til fremstilling af testudstyret eller en mindre omfattende test. I de nedenstående punkter er der angivet nogle retningslinier, som vil gøre det muligt at fremstille en optimal test med Torolex testfiksturer.

Testpunkter:

 • Foretrukne testpunkter. Testpunkter er prioriteret som følger: 1. test-øer, 2. Gennemgående komponentben. Test af SMD-øer og VIA'er bør undgås. Test-øer kan være med guld- eller tin-belægning (overflade). Guldbelægning foretrækkes, fordi testprobens spids ikke skal skære igennem et isolerende oxidlag, som der er på loddetin. Der er heller ikke rester af loddeflux på guldbelægning.
 • Enkeltsidet test. Alle testpunkter bør placeres på testprobe-siden ('loddesiden' ) af printet.
 • Tætliggende test-øer. For at kunne anvende de mest almindelige testprober skal center til center afstanden mellem to testprober være 2,54 mm (100mil) eller større.
 • Test-øernes størrelse. Den foretrukne størrelse på test-øerne er ø1,2 mm eller større.
 • Korte komponentben. Længden på gennemgående komponentben skal være 3 mm eller mindre efter lodning.
 • Afstand til styrepinde. Afstanden fra centeret af en testprobe og til kanten (overfladen) af en styrepind skal være 3 mm eller større.
 • Høje komponenter. Testpunkter bør have en minimumsafstand på 3 mm til høje komponenter (> 4 mm) på probe-siden. Man bør undgå komponenter højere end 4 mm på den side af printet, som forbindes med testprober.
 • Konnektorer. Konnektorben, der testes, skal være tilgængelige på 'probe-siden' af printet. Hvis det ikke er tilfældet, bør konnektorbenene være forbundet til test-øer på probe-siden.
 • Skjulte test-punkter. Testsignaler kan være skjult under piggy-back print, displays eller tastaturer. Tilføj ekstra test-øer.
 • Jævn fordeling. Testpunkter bør være jævnt fordelt på printet for at få en jævn fordeling af trykbelastningen fra testproberne. Hver probe trykker med ca. 200 g.

Den mest almindelige og anbefalede testprobe har en center til center afstand på 2,54 mm (100mil). Men hvor der er behov for det, kan fiksturerne også leveres med testprober, der har afstande på 1,91 mm (75mil) og 1,27 mm (50mil). 100 mil proberne giver de lavest omkostnnger og den største pålidelighed.

 Styrehuller i Printet:

 • Diagonalt modsatte huller. Huller i printet, som skal bruges til at fiksere det med, skal helst være placeret i diagonalt modsatte hjørner af printet. Det giver den bedste præcision.
 • Mindst 2 huller. Som minimum skal der være 2 huller til at fiksere printet efter.
 • Undgå symmetriske huller. Undgå at styrehullerne er symmetriske. Herved mindskes risikoen for at printet under testen placeres drejet 180 grader  i fiksturet.
 • Ingen huller. Hvis der ikke er brugbare styrehuller i printet, kan man styre på printets kanter. Denne metoder er dog ikke så præcis og mere kompliceret.

Der findes ikke en standard for styrehullernes størrelse. Men hulstørrelser fra ø3 til ø6 mm er optimale. Styrestagene fremstilles på en automat, så de passer individuelt til de aktuelle huller.

Hvis printkortet allerede er produceret og nogle af de ovenstående retningslinier ikke er fulgt, så ring eller send en mail. Der findes som oftest alligevel en udvej, selv om den måske ikke er optimal.