Dokumentation ved Bestilling

Når et fikstur skal tilpasses et printkort, er der behov for følgende information:

A. Fikstur for test af et printkort

  1. En liste med koordinter på de punkter, som skal testes. Listen skal være tilgængelig i form af en fil. Formatet kan være Excel, Word, ASCII eller andre almindeligt tilgængelige formater.
  2. Koordinater for minimum 2 styrehuller.
  3. Et printkort, som er monteret med komponenter.

B. Fikstur for test af et panel af printkort

  1. En liste med koordinter på de punkter, som skal testes. Listen skal være tilgængelig i form af en fil. Formatet kan være Excel, Word, ASCII eller andre almindeligt tilgængelige formate. Hvis afstanden mellem 2 printkort oplyses, er det kun nødvendigt med et sæt koodinater for et printkort .
  2. Koordinater for minimum 2 fikseringshuller i panelet.
  3. Koordinater for minimum 2 fikseringshuller i et af printkortene (*)
  4. Et panel med monterede komponenter.
  5. Et printkort med monterede komponenter (*).

Bemærkning (*): Kun hvis der skal være plads til test af et enkelt printkort. 

Kravene til fikseringshullerne kan se på siden 'Design for Bedre Test'.

Hvad bruges det lånte print til?

 Det modtagne print bruges bl.a. til:

- kontrol af om koordinaterne er spejlvendte
- kontrol af om koordinaterne er opgivet i mm eller mil
- valg af diameter på styrestifter
- størrelsen på test-øer kan have betydning for tolerancen af styrestifter
- valg af spids-type på testprober
- tilpasning for høje komponenter
- justering af modhold
- montagehøjden af testproberne, afhængigt af om det er leadede ben eller test-øer
- printet orienteres, så evt. lysdioder kan ses
- printet orienteres, så evt. trykknapper kan betjenes
- evt. ekstra testprober til støtte, hvis alle testprober sidder i den ene side
- af hensyn til brugervenligheden placeres printet tæt på den kant, hvor operatøren er
- slutkontrol af at alt fungerer, som det skal.